ScanAnalyzer przeznaczony jest do automatycznego i masowego generowania oraz odczytywania wyników arkuszy, kwestionariuszy, ankiet, sondaży czy wywiadów z wyborem (jednokrotnym lub wielokrotnym) wariantu odpowiedzi. Może służyć w każdej organizacji która zbiera informacje w postaci wyboru przez respondenta (studenta) jednej lub wielu odpowiedzi.

         ScanAnalyzer jest bardzo wydajnym narzędziem, potrafi odczytać nawet 250 stron odpowiedzi w czasie 30 minut. Wynik skanowania arkuszy może być dalej przekazany do obróbki przez zewnętrzne programy. Wyniki mogą być zapisane do pliku w kilku formatach, mogą być także wysłane bezpośrednio do innego oprogramowania (poprzez mechanizm COM) lub na dowolny serwer.

Proces uzytkowania aplikacji podzielony jest na dwa etapy:

  1. Stworzenie kart odpowiedzi z zadaną ilością pytań i stałą ilością odpowiedzi na każde pytanie; odpowiedzi jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru
  2. Odczytanie wyników arkuszy oraz ich zapisanie

Wymagania aplikacji:

  • komputer z dowolnym systemem Windows
  • stały dostępu do internetu otwartego na porcie HTTPS 443 oraz HTTP 80

Cechy aplikacji:

duża szybkość otrzymania wyników,
brak konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu analizy obrazu,
bardzo szybkie tworzenie arkuszy odpowiedzi,
możliwość zapisu wyników w wielu formatach,
łatwa współpraca z opogramowaniem Użytkownika,
bardzo małe wymagania aplikacji,